Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców, podczas którego został poruszony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce.

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu o panu Andrzeju Kocie, mikroprzedsiębiorcy z Białej Podlaskiej, którego historia była jedną z inspiracji do podjęcia działań na rzecz wprowadzenia dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

Recommended Posts