BIURO RZECZNIKA NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH
DROGĄ TELEFONICZNĄ.

BIURO RZECZNIKA NIE PODEJMUJE INTERWENCJI
W SPRAWACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI.


Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców

ul. Wilcza 46,
00-679 Warszawa,

Biuro Rzecznika nie udziela
porad prawnych drogą telefoniczną.

tel.: +48 22 1237070 (sekretariat),
fax: +48 22 1237071,

e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

NIP: 7010832846
REGON: 380779546

Inspektor ochrony danych osobowych.
Ksawery Gołębiowski
e-mail: iod@rzecznikmsp.gov.pl


Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Krakowie

ul. Kanonicza 11,
31-001 Kraków,

tel.: +48 721 721 930,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl


Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Białymstoku

ul. Ciepła 1,
15-472 Białystok

tel.: +48 690 901 717,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl


Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Poznaniu

ul. Wielka 20,
61-774 Poznań

tel.: +48 726 726 830,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl


Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Gdańsku

ul. Gomółki 2,
80-279 Gdańsk

tel.: +58 350 21 70,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl